Privacyverklaring

Privacy- en Cookiebeleid van KINE CC BV

 

Laatst bijgewerkt: [08/10/2023]

 

Bij KINE CC BV, gevestigd te Kempische Steenweg 293 bus 803 3500 Hasselt, met BTW-nummer BE 0780.923.046 ("wij", "ons" of "onze"), hechten we buitengewone waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacy- en Cookiebeleid is opgesteld om u gedetailleerde informatie te verschaffen over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten.

 

1. Toepasselijkheid van dit Beleid

 

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op alle bezoekers van onze website, gebruikers van onze diensten, klanten, en alle andere personen en entiteiten die op enigerlei wijze in contact komen met onze organisatie. Door gebruik te maken van onze website en diensten stemt u in met de voorwaarden van dit beleid.

 

2. Verzameling van Persoonlijke Gegevens

 

Wij verzamelen persoonlijke gegevens op diverse manieren, waaronder:

 

- Gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en andere informatie die u ons geeft bij het indienen van een aanvraag, het inschrijven voor nieuwsbrieven, het reageren op enquêtes, of het communiceren met ons via e-mail, telefoon of andere kanalen.

- Gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, locatiegegevens en informatie over uw browsegedrag. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zie punt 5 voor meer informatie over cookies).

 

3. Doeleinden van Gegevensverwerking

 

Wij verwerken persoonlijke gegevens voor diverse legitieme doeleinden, waaronder:

 

- Het leveren en onderhouden van onze diensten en de daarbij behorende administratie.

- Het begrijpen van de behoeften, interesses en voorkeuren van onze gebruikers om onze diensten te verbeteren en relevante content aan te bieden.

- Het verstrekken van informatie over nieuws, evenementen, aanbiedingen en promoties indien u hiervoor toestemming heeft verleend.

- Het voorkomen en opsporen van illegale praktijken, frauduleuze activiteiten en schendingen van ons beleid.

- Het delen van gegevens met derden, zoals onafhankelijke bedrijven en dienstverleners, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten.

 

4. Gegevensdeling

 

Wij verbinden ons ertoe om uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk te houden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, verhandelen of anderszins overdragen aan derden voor commerciële doeleinden.

 

In sommige situaties kunnen wij persoonlijke gegevens delen of overdragen aan wetshandhavingsinstanties, gerechtelijke instanties of overheidsorganen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gerechtelijke bevelen, fraudeonderzoeken, beveiligingsproblemen of om de belangen van KINE CC BV te beschermen.

 

5. Cookies en Trackingtechnologieën

 

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om informatie te verzamelen over uw browsegedrag en het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of apparaat worden opgeslagen en informatie bevatten zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem en de pagina's die u hebt bezocht.

 

We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, waaronder het verbeteren van de functionaliteit en prestaties van onze website, het analyseren van gebruikersgedrag, het personaliseren van inhoud en advertenties, en het bieden van een betere gebruikerservaring.

 

Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons Cookiebeleid. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om op de hoogte te worden gesteld wanneer cookies worden verzonden. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van onze website kan beperken.

 

6. Verwijzingen naar Externe Sites

 

Onze website bevat verwijzingen naar externe sites, met name sociale media-platforms zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze externe sites hebben hun eigen privacy- en cookiebeleid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het beleid van deze sites. Wij raden u aan om de privacybeleidsverklaringen van deze externe sites te raadplegen voordat u persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.

 

7. Bewaring van Medische Gegevens

 

Wij hechten het grootste belang aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van medische gegevens van onze patiënten. Onze benadering van het bewaren van medische gegevens is gebaseerd op strikte naleving van de geldende wetgeving, ethische normen en professionele praktijken om ervoor te zorgen dat uw gegevens op de juiste manier worden behandeld.

 

7.1 Doel van Gegevensbewaring

 

Het bewaren van medische gegevens is essentieel om continuïteit in de zorg te waarborgen, de patiëntenzorg te verbeteren en de veiligheid van medische praktijken te waarborgen. Het stelt ons in staat om de geschiedenis van uw behandeling vast te leggen, uw medische toestand op te volgen en de effectiviteit van behandelingen te evalueren. Daarnaast voldoen we aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bewaring van medische gegevens.

 

7.2 Duur van Gegevensbewaring

 

Medische dossiers worden bewaard gedurende de wettelijk vereiste periode, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving in België. Deze periode kan variëren naargelang het type medische gegevens en het doel van de bewaring, maar doorgaans omvat deze periode ten minste 30 jaar na de laatste behandeling. Na het verstrijken van deze bewaartermijn worden medische gegevens veilig en volgens de geldende wetgeving vernietigd.

 

7.3 Toegang tot Medische Gegevens

 

Patiënten hebben het recht om toegang te krijgen tot hun eigen medische gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en regelgeving. Verzoeken om toegang tot medische dossiers moeten schriftelijk worden ingediend bij onze kinepraktijk. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om aan dergelijke verzoeken te voldoen en u inzage te geven in uw medische gegevens.

 

7.4 Beveiliging van Medische Gegevens

 

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van medische gegevens te waarborgen. Deze omvatten fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, verlies of openbaarmaking van medische gegevens te voorkomen. Al onze medewerkers en eventuele derden met toegang tot medische gegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren en te handhaven.

 

7.5 Overdracht van Medische Gegevens

 

In sommige gevallen kan het nodig zijn om medische gegevens over te dragen aan andere zorgverleners, instellingen of overheidsorganen in overeenstemming met de wetgeving. Deze overdracht gebeurt altijd met de nodige zorg en aandacht voor de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

7.6 Vragen en Verzoeken

 

Indien u vragen heeft over de bewaring van uw medische gegevens, of indien u verzoeken heeft met betrekking tot de toegang tot, correctie van, verwijdering van, of overdraagbaarheid van uw medische gegevens, kunt u contact met ons opnemen via curaathletica@hotmail.com. Wij zullen uw vragen en verzoeken zo snel mogelijk behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze interne procedures.

 

Dit artikel beschrijft onze toewijding aan het beheren en bewaren van medische gegevens met de hoogste normen voor vertrouwelijkheid en veiligheid. We zijn toegewijd aan het handhaven van de integriteit van uw medische gegevens gedurende de gehele bewaarperiode en het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot gegevensbewaring.

8. Uw Rechten

 

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te beperken of overdraagbaar te maken. Als u vragen heeft over uw rechten of hoe u deze kunt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via curaathletica@hotmail.com.

 

9. Wijzigingen in dit Beleid

 

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan op elk moment worden herzien of bijgewerkt om te voldoen aan veranderende wettelijke vereisten, technologische ontwikkelingen of ons eigen beleid. Ingrijpende wijzigingen zullen worden gecommuniceerd via onze website. Wij raden u aan om ons beleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

 

Dit Privacy- en Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op [08/10/2023].

KINE CC BV

Kempische Steenweg 293 bus 803
3500 Hasselt

BTW BE 0780.923.046

© 2024 Cura Athletica
 |
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.
made webtastic by